Anasayfa

Türkiye’de çeviribilim alanında yayın hayatını sürdüren sayılı yayından biri olan Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi yirmi beş yılı geride bıraktı. Dergi bugüne kadar Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayımladığı akademik makalelerle Türkiye'deki çeviribilim çalışmalarına ışık tutmuştur. Uzun yıllar MLA (Modern Language Association) tarafından dizinlenen dergi Eylül 2016 itibariyle yeniden ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.

Dergide, yazın çevirisi, özel alan (hukuk, tıp, ekonomi, vb.) çevirisi, işitsel-görsel çeviri, teknik çeviri, basın çevirisi, sözlü çeviri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, çeviri teknolojileri, dilbilim ve çeviri, çeviri sosyolojisi, terimbilim ve terim çalışmaları gibi konulara yer verilmektedir.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi'nin basımı Hacettepe Üniversitesi tarafından sağlanan destekle gerçekleştirilmektedir.

Duyurular

Dergimizin 2019 Bahar sayısı (26. sayı) için makale kabul süresi 15 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Makalelerinizi elektronik olarak ceviribilimveuygulamalari@gmail.com adresimize gönderebilirsiniz.
2018-09-05 09:00:00

24. Sayı (2018 Bahar) yayınlanmıştır. Arşiv sekmesinden ilgili sayının elektronik formatına ulaşabilirsiniz.
2018-07-11 13:00:00

Dergimiz Haziran 2018 itibariyle EBSCO Host veri tabanında taranmaya başlamıştır.
2018-07-11 13:00:00

Dergimizin 2018 itibariyle yayınlanacak sayılarında ULAKBİM'in uygulaması gereği yazarlardan ORCID akademisyen kimlik numarası talep edilecektir. ORCID ID hakkında ayrıntılı bilgiye bu duyuruya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2017-08-21 16:50:34

Dergimiz ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmeye başlamıştır. Listeye erişmek için bu duyuruya tıklayınız.
2016-09-01 13:30:47

ceviribilim.com sitesinin dergimiz hakkında yaptığı habere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
2016-08-29 11:33:27

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, TR-06800 Beytepe - Ankara 
+90(312) 297 8375 
ceviribilim@hacettepe.edu.tr
Sayfa sorumlusu: Arş. Gör. Cihan ALAN