Dergi Hakkında

Yayın Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Arş. Gör. Cihan ALAN

Yayın Yönetim Yeri: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü TR-06800 Beytepe - ANKARA

Yayın Yönetim Yeri Tel: +90 (312) 297 8375

Yayın Dilleri: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca

Yayın Türü: Yerel süreli yayın

Yayınlanma Biçimi: Yılda iki kez

ISSN 1301-4145

 

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, TR-06800 Beytepe - Ankara 
+90(312) 297 8375 
ceviribilim@hacettepe.edu.tr
Sayfa sorumlusu: Arş. Gör. Cihan ALAN