İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
TR-06800 Beytepe - ANKARA
Tel: +90 (312) 297 8375
e-posta: ceviribilimveuygulamalari@gmail.com​ceviribilim@hacettepe.edu.tr

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, TR-06800 Beytepe - Ankara 
+90(312) 297 8375 
ceviribilim@hacettepe.edu.tr
Sayfa sorumlusu: Arş. Gör. Cihan ALAN