Sayı 6 (1996)
 1. Çevirinin Yabancı Dil Öğretimine Katkıları 
  İsmail Boztaş
 2. Çeviri Öğretim Bilgisi 
  Hasan Coşkun
 3. Basın Dili Çevirisi: Başlık Çevrilerinde Çeviri Eğitiminin Önemi 
  Elçin Demirhan
 4. Yazılı Metinden Sözlü Çeviri ve İlgili Eğitim Programı İçin Bazı Öneriler 
  Aymil Doğan
 5. On The Text-Bound Nature of Translation: Determinants of Textuality-Their Effects On The Process of Literary Translation 
  Aysu Erden
 6. Terminolojinin Önemi ve Çeviri Edimi 
  Asalet Erten
 7. A Selective Analysis of “Sweet Thursday” by John Steinbeck and A Criticism of its Translation into Turkish 
  Ayşe Şirin Okyavuz
 8. The Concept of Deviation in Riddle Translationfrom Turkish into English 
  Neslihan Yetkiner
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, TR-06800 Beytepe - Ankara 
+90(312) 297 8375 
ceviribilim@hacettepe.edu.tr
Sayfa sorumlusu: Arş. Gör. Cihan ALAN