Yayın Kurulu

Mümtaz Kaya (Hacettepe Üniversitesi)
Asalet Erten (Hacettepe Üniversitesi) 
Elif Ersözlü (Hacettepe Üniversitesi) 
Hilal Erkazancı Durmuş (Hacettepe Üniversitesi) 
Sinem Sancaktaroğlu Bozkurt (Hacettepe Üniversitesi) 
Dilek Turan (Hacettepe Üniversitesi) 
Cihan Alan (Hacettepe Üniversitesi) 

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, TR-06800 Beytepe - Ankara 
+90(312) 297 8375 
ceviribilim@hacettepe.edu.tr
Sayfa sorumlusu: Arş. Gör. Cihan ALAN